کپسول آتش نشانی جوکل CO2 چرخدار

کپسول آتش نشانی جوکل CO2 چرخدار

رتبه بندی:
Code Type Wheeled Extinguishers
K10J 34-266-35 کپسول 10 کیلویی گاز CO2 ، بدنه از جنس استیل بدون درز ، دارای شیر فلکه ای روی سیلندر و شیر کنترلی روی شلنگ ، دارای شلنگ 6 متری و نازل تخلیه ، مجهز به گاری حمل سیلندر ، درجه حرارت کاری 20 – تا 60 درجه ، لیبل انگلیسی
K20J 35-266-35 کپسول 20 کیلویی گاز CO2 ، بدنه از جنس استیل بدون درز ، دارای شیر فلکه ای روی سیلندر و شیر کنترلی روی شلنگ ، دارای شلنگ 6 متری و نازل تخلیه ، مجهز به گاری حمل سیلندر ، درجه حرارت کاری 20 – تا 60 درجه ، لیبل انگلیسی
K20J

with 2/5

Lance

35-366-35 کپسول 20 کیلویی گاز CO2 ، بدنه از جنس استیل بدون درز ، دارای شیر فلکه ای روی سیلندر و شیر کنترلی روی شلنگ ، دارای شلنگ 6 متری و نازل تخلیه ، مجهز به گاری حمل سیلندر ، درجه حرارت کاری 20 – تا 60 درجه ، لیبل انگلیسی ، مجهز به لنس 2/5 متری جهت اطفاء با فاصله کافی برای موتور هواپیما
K30J 36-266-35 کپسول 30 کیلویی گاز CO ، بدنه از جنس استیل بدون درز ، دارای شیر فلکه ای روی سیلندر و شیر کنترلی روی شلنگ ، دارای شلنگ 6 متری و نازل تخلیه ، مجهز به گاری حمل سیلندر ، درجه حرارت کاری 20 – تا 60 درجه ، لیبل انگلیسی
KS60J 37-066-35 کپسول 60 کیلویی گاز CO ، بدنه از جنس استیل بدون درز ، دارای شیر فلکه ای روی سیلندر و شیر کنترلی روی شلنگ ، دارای شلنگ 6 متری و نازل تخلیه ، مجهز به گاری حمل سیلندر ، درجه حرارت کاری 20 – تا 60 درجه ، لیبل انگلیسی

موارد استفاده:

نیروگاه ها،اطاق های کلید، اطاق های برق ، فرودگاه ها،باند فرودگاه ها

  • پست های مرتبط
  • نظرات
کپسول آتش نشانی جوکل CO2 چرخدار
کپسول آتش نشانی جوکل CO2 چرخدار
تومان
کپسول آتش نشانی جوکل چرخدار و دستی با پودر D

Code Type Wheeled & Portable Extinguishers P12MJ 71-821-35 کپسول پودری بالن داخل 12 کـیلویی ، بدنه از جنس کربن استیل و مجهز به شیرM74 ضربه...

کپسول آتش نشانی جوکل CO2 چرخدار
تومان
کپسول آتش نشانی جوکل فوم چرخدار تحت فشارو و بالن بغل

Code Type Wheeled Extinguishers S25AJ Bio 33-565-35 کپسول فوم 25 کیلویی تحت فشار، بدنه از جنس اســتیل کربن با روکش داخـلی Coating جهت جـلوگیری از...

کپسول آتش نشانی جوکل CO2 چرخدار
تومان
کپسول آتش نشانی جوکل فوم 9 لیتری تحت فشار و کارتریج داخل

Code Type Portable Fire Extinguishers S9LJM 99-164-35 کپسول فوم تحت فـشار 9 لــیتری ، بدنه از جـنس کـربن استیل با Coating داخـلی ، شیـر فشاری...

کپسول آتش نشانی جوکل CO2 چرخدار
تومان
کپسول آتش نشانی جوکل 6و12 کیلویی تحت فشار پودری

موارد استفاده: صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، پارکینگ ها، تعمیرگاه ها، خودروها، صنایع فولاد و آلومینیوم Code Type Portable Fire Extinguishers P6LJKM 60-265-35 کپسول...

کپسول آتش نشانی جوکل CO2 چرخدار
تومان
کپسول آتش نشانی جوکل پودری 6و12 کیلویی بالن داخل با مکانیزم ضربه ای

Code Type Portable Fire Extinguishers P6JK43 61-100-35 کپسول 6 کیـلویی بالن داخـل با پودر ABC و کارتریج داخل CO2 ، سیلندراز جنس کربن اسـتیل با...

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

نظر شما