کپسول آتش نشانی جوکل 9 لیتری آب تحت فشار و کارتریج داخل

کپسول آتش نشانی جوکل 9 لیتری آب تحت فشار و کارتریج داخل

رتبه بندی:
Code Type Portable Fire Extinguishers
WN9LJM27 90-065-35 کپسول آب تحت فشار 9 لیتری ، سیـلندراز جنس کربن استیل به هـمراه Coating داخلی جهت جلوگیری از زنگ زدگی ، دارای شیر فـشاری مدل M30 از جـنس بـرنج و مجهز به درجه نشان دهنده فـشار، دارای اتصال تست و شارژ، دارای شلنگ فـشار بالا و نازل تخلیه به هـمراه نگهدارنده دیواری ، درجه حرارت 5 تا 60 درجه
WF9LJM27 90-011-35 کپسول آب تحت فشار 9 لیتری ، سیـلندراز جنس کربن استیل به هـمراه Coating داخلی جهت جلوگیری از زنگ زدگی ، دارای شیر فـشاری مدل M30 از جـنس بـرنج و مجهز به درجه نشان دهنده فـشار، دارای اتصال تست و شارژ، دارای شلنگ فـشار بالا و نازل تخلیه به هـمراه نگهدارنده دیواری ، درجه حرارت 30 – تا 60 درجه
WN9J27 95-230-35 کپسول آب بالن داخل 9 لیتری ، سیلندراز جنس کربن استیل به هـمراه Coating داخلی جهت جـلوگیری از زنگ زدگی ، دارای کـارتریج داخـلی CO2 ، شــیر ضـربه ای مـدل M74 و شلنگ فـشار بالا و نــازل تـخلیه کـنترلی ، به هــمراه نـگهدارنده دیــواری ، درجـه حـرارت 5 تا 60 درجه
W9H System 27 95-030-35 کپسول آب بالن داخل 9 لیتری ، سیلندراز جنس کربن استیل به هـمراه Coating داخلی جهت جـلوگیری از زنگ زدگی ، دارای کـارتریج داخـلی CO2 ، شـیر فشاری Squeeze Grip مدل M74 و شلنگ فشار بالا و نازل تـخلیه ، به همراه نگهدارنده دیواری ، درجه حـرارت 5 تا 60 درجه

موارد استفاده:

دفاتر، انبارهای عمومی، انبارهای کاغذ، مواد ارگانیک و پارچه ها، خاکستر

  • پست های مرتبط
  • نظرات
کپسول آتش نشانی جوکل 9 لیتری آب تحت فشار و کارتریج داخل
کپسول آتش نشانی جوکل 9 لیتری آب تحت فشار و کارتریج داخل
تومان
کپسول آتش نشانی جوکل پودری چرخدار تحت فشار ABC

Code Type Portable Fire Extinguishers P25AJ 30-525-35 کپسول پودری تحت فشار 25 کیلویی ، بدنه از جنس کـربن استیل ، دارای شـیر نیمه اتـوماتیک مدل...

کپسول آتش نشانی جوکل 9 لیتری آب تحت فشار و کارتریج داخل
تومان
کپسول آتش نشانی جوکل فوم چرخدار تحت فشارو و بالن بغل

Code Type Wheeled Extinguishers S25AJ Bio 33-565-35 کپسول فوم 25 کیلویی تحت فشار، بدنه از جنس اســتیل کربن با روکش داخـلی Coating جهت جـلوگیری از...

کپسول آتش نشانی جوکل 9 لیتری آب تحت فشار و کارتریج داخل
تومان
کپسول آتش نشانی جوکل پودری 6و12 کیلویی بالن داخل با مکانیزم ضربه ای

Code Type Portable Fire Extinguishers P6JK43 61-100-35 کپسول 6 کیـلویی بالن داخـل با پودر ABC و کارتریج داخل CO2 ، سیلندراز جنس کربن اسـتیل با...

کپسول آتش نشانی جوکل 9 لیتری آب تحت فشار و کارتریج داخل
تومان
کپسول آتش نشانی جوکل چرخدار پودری ، فوم و CO2

Code Wheeled Extinguishers P 250 GJ P 250 J BC P 250 MJ S 250 J کپسول بزرگ چرخدار با مخزن 250 کیلویی ، پر...

کپسول آتش نشانی جوکل 9 لیتری آب تحت فشار و کارتریج داخل
تومان
کپسول آتش نشانی جوکل فوم 9 لیتری تحت فشار و کارتریج داخل

Code Type Portable Fire Extinguishers S9LJM 99-164-35 کپسول فوم تحت فـشار 9 لــیتری ، بدنه از جـنس کـربن استیل با Coating داخـلی ، شیـر فشاری...

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

نظر شما