کپسول آتش نشانی جوکل 2CO2 و 5کیلویی

کپسول آتش نشانی جوکل 2CO2 و 5کیلویی

رتبه بندی:
Code Type Portable Fire Extinguishers
K2J 99-164-35 کپسول گاز CO2 دو کیلویی ، بدنه از جنس استیل بدون درز، دارای شیر فشاری از جنس برنز، مجهز به نازل تخلیه گاز ، دارای نگهدارنده دیواری و لیبل انگلیسی ، درجه حرارت کارکرد 30 – تا 60 درجه
K5J 95-230-35 کپسول گاز CO2 پنج کیلویی ، بدنه از جنس اسـتیل بدون درز، دارای شـیر فشاری از جنس بـرنز، مـجهز به شـلنگ و نازل تخـلیه گاز ، دارای نگهدارنده دیواری و لیبل انگلیسی ، دارای تسمه فلزی جهت نگهداری نازل تخلیه ، درجه حرارت کارکرد 30 – تا 60 درجه
K2AJ 26-800-35 کپسول گاز CO2 دو کیلویی ، بدنه از جنس آلومـینیوم بـدون درز ، دارای شــیر فـشاری از جـنس بـرنز، مــجهز به نازل تخـلیه گاز ، دارای نگهدارنده دیواری و لیبل انگلیسی ، درجه حرارت کارکرد 30 – تا 60 درجه
K5AJ 56-600-35 کپسول گاز CO2 پنج کیلویی ، بدنه از جــنس آلومـینیوم بدون درز، دارای شـیر فـشاری از جــنس بـرنز، مــجهز به شـلنگ و نازل تخــلیه گاز دارای نگهدارنده دیواری و لیبل انگلیسی ، دارای تسمه فلزی جهت نگهداری نازل تخلیه ، درجه حرارت کارکرد 30 – تا 60 درجه
K5AMJ 56-700-35 کپسول CO2 پنج کیلویی ، بدنه از جنس مواد non-magnetic آلومینیومی جهت جلوگیری از تشکیل میدان مغناطیسی ، مـناسب جهت اطاقهای MRI بیمارستان ها و اطاقهای مجهز به تجهیزات برقی حساس ، دارای نگهدارنده دیواری non-magnetic ، مــجهز به شـلنگ و نازل تخــلیه گاز درجه حرارت کارکرد 30 – تا 60 درجه

موارد استفاده:

اطاق های برق، اطاق های سرور، اطاق های کلید، کنتورها، دستگاه های CNC

  • پست های مرتبط
  • نظرات
کپسول آتش نشانی جوکل 2CO2 و 5کیلویی
کپسول آتش نشانی جوکل 2CO2 و 5کیلویی
تومان
کپسول آتش نشانی جوکل پودری چرخدار تحت فشار ABC

Code Type Portable Fire Extinguishers P25AJ 30-525-35 کپسول پودری تحت فشار 25 کیلویی ، بدنه از جنس کـربن استیل ، دارای شـیر نیمه اتـوماتیک مدل...

کپسول آتش نشانی جوکل 2CO2 و 5کیلویی
تومان
کپسول آتش نشانی جوکل 1و2 کیلویی

Code Type Portable Fire Extinguishers PS1JM8 14-501-35 کپسول 1 کیلویی تحت فشار به همراه درپوش پلاستیکی، درجه نشان دهنده فشار و نگهدارنده خودرویی PS2JM13 24-501-35...

کپسول آتش نشانی جوکل 2CO2 و 5کیلویی
تومان
کپسول آتش نشانی جوکل چرخدار و دستی با پودر D

Code Type Wheeled & Portable Extinguishers P12MJ 71-821-35 کپسول پودری بالن داخل 12 کـیلویی ، بدنه از جنس کربن استیل و مجهز به شیرM74 ضربه...

کپسول آتش نشانی جوکل 2CO2 و 5کیلویی
تومان
کپسول آتش نشانی جوکل پودری 6و12 کیلویی بالن بغل

Code Type Portable Fire Extinguishers P6JK EXTERNA 61-420-35 کپسول 6 کیلویی بالن بغل با پودر BC و کارتریج CO2 ، دارای شـلنگ تخلیه فــشاربالا و...

کپسول آتش نشانی جوکل 2CO2 و 5کیلویی
تومان
کپسول آتش نشانی جوکل 9 لیتری آب تحت فشار و کارتریج داخل

Code Type Portable Fire Extinguishers WN9LJM27 90-065-35 کپسول آب تحت فشار 9 لیتری ، سیـلندراز جنس کربن استیل به هـمراه Coating داخلی جهت جلوگیری از...

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

نظر شما