کپسول آتش نشانی جوکل چرخدار پودری ، فوم و CO2

کپسول آتش نشانی جوکل چرخدار پودری ، فوم و CO2

رتبه بندی:
Code Wheeled Extinguishers
P 250 GJ
P 250 J BC
P 250 MJ
S 250 J
کپسول بزرگ چرخدار با مخزن 250 کیلویی ، پر شده از مواد اطـفایی پودرABC-BC-D و فوم ، دارای شـلنگ تــخلیه 30 یا 50 متری ، دارای سـیلندر هــوای فــشرده 300 بار به عنوان عامل فشار با مکانیزم شارژ آسان ، محفظه مـقاوم در برابر آتش از جنس فایبر گلاس مطابق با استاندارد هوایی AIT M2 ، مجهز به شیر کنترل فشار (Back pressure valve) جــهت کــنترل هوای ورودی به داخــل سیلندر و در نتیــجه کــنترل و خــروج مــنظم و پیــوسته ماده اطــفایی از نــازل ، دارای ســیستم تــرمز Parking brake و Totmann brake
K 135J کپسول بزرگ چرخدار CO با مخزن 135 کیلویی ، دارای سیستم الکترونیکی کنترل وزن مـخزن گاز CO و عـدم نیاز به جدا سازی مخزن ، دارای شلنگ و نازل تخلیه مـحفظه مــقاوم در بـرابـر آتــش از جــنس فــایبر گــلاس مـطابق با اســتاندارد هــوایی AIT M2 ، دارای ســـیستم تـــرمز Parking brake و Totmann brake

موارد استفاده:

انبارها، پمپ بنزین، فرودگاه ها، نیروگاه ها

  • پست های مرتبط
  • نظرات
کپسول آتش نشانی جوکل چرخدار پودری ، فوم و CO2
کپسول آتش نشانی جوکل چرخدار پودری ، فوم و CO2
تومان
کپسول آتش نشانی جوکل پودری چرخدار تحت فشار ABC-BC

Code Type Wheeled  Extinguishers P25AJ Externa ABC 30-555-35 کپسول پودری بالن بغل 25 کیلویی ، بدنه از جنس کربن استیل ، مجهز به شیراطمینان ،...

کپسول آتش نشانی جوکل چرخدار پودری ، فوم و CO2
تومان
کپسول آتش نشانی جوکل 2CO2 و 5کیلویی

Code Type Portable Fire Extinguishers K2J 99-164-35 کپسول گاز CO2 دو کیلویی ، بدنه از جنس استیل بدون درز، دارای شیر فشاری از جنس برنز،...

کپسول آتش نشانی جوکل چرخدار پودری ، فوم و CO2
تومان
کپسول آتش نشانی جوکل فوم چرخدار تحت فشارو و بالن بغل

Code Type Wheeled Extinguishers S25AJ Bio 33-565-35 کپسول فوم 25 کیلویی تحت فشار، بدنه از جنس اســتیل کربن با روکش داخـلی Coating جهت جـلوگیری از...

کپسول آتش نشانی جوکل چرخدار پودری ، فوم و CO2
تومان
کپسول آتش نشانی جوکل CO2 چرخدار

Code Type Wheeled Extinguishers K10J 34-266-35 کپسول 10 کیلویی گاز CO2 ، بدنه از جنس استیل بدون درز ، دارای شیر فلکه ای روی سیلندر...

کپسول آتش نشانی جوکل چرخدار پودری ، فوم و CO2
تومان
کپسول آتش نشانی جوکل فوم 9 لیتری تحت فشار و کارتریج داخل

Code Type Portable Fire Extinguishers S9LJM 99-164-35 کپسول فوم تحت فـشار 9 لــیتری ، بدنه از جـنس کـربن استیل با Coating داخـلی ، شیـر فشاری...

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

نظر شما