کپسول آتش نشانی جوکل پودری 6و12 کیلویی بالن داخل با مکانیزم ضربه ای

کپسول آتش نشانی جوکل پودری 6و12 کیلویی بالن داخل با مکانیزم ضربه ای

رتبه بندی:
Code Type Portable Fire Extinguishers
P6JK43 61-100-35 کپسول 6 کیـلویی بالن داخـل با پودر ABC و کارتریج داخل CO2 ، سیلندراز جنس کربن اسـتیل با شـیر ضربه ای Push Button و روکــش نیــکل ، دارای شلنگ تــخلیه فــشار بالا و نازل کنترل در انـتهای شلنگ ، دارای نـگهدارنده دیواری و پایه پــلاستیکی جـهت جلوگیری از آسیب دیدگی و زنگ زدگی زیر سیلندر
P6JK55
(new)
67-100-35 کپسول 6 کیـلویی بالن داخـل با پودر ABC و کارتریج داخل CO2 ، سیلندراز جنس کربن اسـتیل با شـیر ضربه ای Push Button و روکــش نیــکل ، دارای شلنگ تــخلیه فــشار بالا و نازل کنترل در انـتهای شلنگ ، دارای نـگهدارنده دیواری و پایه پــلاستیکی جـهت جلوگیری از آسیب دیدگی و زنگ زدگی زیر سیلندر
P12J55 71-500-35 کپسول 12 کیـلویی بالن داخل با پودر ABC و کارتریج داخل CO2 ، سیلندراز جنس کربن اسـتیل با شیر ضربه ای Push Button و روکــش نیــکل ، دارای شلنگ تــخلیه فــشار بالا و نازل کنترل در انـتهای شلنگ ، دارای نـگهدارنده دیواری و پایه پــلاستیکی جـهت جلوگیری از آسیب دیدگی و زنگ زدگی زیر سیلندر

موارد استفاده:

صنایع سنگین، پالایشگاه ها، موتورخانه ها، پارکینگ ها، مراکز خرید، خودرو ها

  • پست های مرتبط
  • نظرات
کپسول آتش نشانی جوکل پودری 6و12 کیلویی بالن داخل با مکانیزم ضربه ای
کپسول آتش نشانی جوکل پودری 6و12 کیلویی بالن داخل با مکانیزم ضربه ای
تومان
کپسول آتش نشانی جوکل پودری 6و12 کیلویی بالن داخل با شیر فشاری

Code Type Portable Fire Extinguishers P6HK system34 61-278-35 کپسول 6 کیلویی بالن داخل با پودر ABC و کارتریج داخل CO2، سیلندر از جنس کربن استیل،...

کپسول آتش نشانی جوکل پودری 6و12 کیلویی بالن داخل با مکانیزم ضربه ای
تومان
کپسول آتش نشانی جوکل 2CO2 و 5کیلویی

Code Type Portable Fire Extinguishers K2J 99-164-35 کپسول گاز CO2 دو کیلویی ، بدنه از جنس استیل بدون درز، دارای شیر فشاری از جنس برنز،...

کپسول آتش نشانی جوکل پودری 6و12 کیلویی بالن داخل با مکانیزم ضربه ای
تومان
کپسول آتش نشانی جوکل چرخدار پودری ، فوم و CO2

Code Wheeled Extinguishers P 250 GJ P 250 J BC P 250 MJ S 250 J کپسول بزرگ چرخدار با مخزن 250 کیلویی ، پر...

کپسول آتش نشانی جوکل پودری 6و12 کیلویی بالن داخل با مکانیزم ضربه ای
تومان
کپسول آتش نشانی جوکل فوم 9 لیتری تحت فشار و کارتریج داخل

Code Type Portable Fire Extinguishers S9LJM 99-164-35 کپسول فوم تحت فـشار 9 لــیتری ، بدنه از جـنس کـربن استیل با Coating داخـلی ، شیـر فشاری...

کپسول آتش نشانی جوکل پودری 6و12 کیلویی بالن داخل با مکانیزم ضربه ای
تومان
کپسول آتش نشانی جوکل CO2 چرخدار

Code Type Wheeled Extinguishers K10J 34-266-35 کپسول 10 کیلویی گاز CO2 ، بدنه از جنس استیل بدون درز ، دارای شیر فلکه ای روی سیلندر...

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

نظر شما