کپسول آتش نشانی جوکل پودری چرخدار تحت فشار ABC-BC

کپسول آتش نشانی جوکل پودری چرخدار تحت فشار ABC-BC

رتبه بندی:
Code Type Wheeled  Extinguishers
P25AJ

Externa ABC

30-555-35 کپسول پودری بالن بغل 25 کیلویی ، بدنه از جنس کربن استیل ، مجهز به شیراطمینان ، پر شده با پودر ABC ، دارای شیلنگ 5 متری به
همراه نازل تخلیه قابل کنترل ، مجهز به کارتریج بغل گاز CO و دستگیره حمل ، چرخ از جنس ولکانایت ، درجه حرارت کاری 20 – تا 60 درجه ، لیبل انگلیسی ، دارای پایه جلویی جهت تعادل کپسول ، قابل ارائه با شلنگ 5 یا 10 متری
P50AJ

Externa ABC

30-565-35 کپسول پودری بالن بغل 50 کیلویی ، بدنه از جنس کربن استیل ، مجهز به شیراطمینان ، پر شده با پودر ABC ، دارای شیلنگ 5 متری به
همراه نازل تخلیه قابل کنترل ، مجهز به کـارتریج بغل گاز CO و دستگیره حمل ، چرخ از جنس ولکانایت ، درجه حرارت کاری 20 – تا 60
درجه ، لیبل انگلیسی ، دارای پایه جلویی جهت تعادل کپسول ، قابل ارائه با شلنگ 5 یا 10 متری
P50GJ

BC

31-465-35 کپسول پودری بالن بغل 50 کـیلویی ، بدنه از جـنس کربن استیل ، مجهز به شیراطـمینان ، پر شده با پودر BC ، دارای شـلنگ 5 متری به
همراه نازل تخلیه قابل کنترل ، مجهز به کارتریج گاز نیتروژن N و دستگیره حمل ، چرخ از جنس ولکانایت ، درجه حرارت کاری 20 – تا 60
درجه ، لیبل انگلیسی ، دارای چرخ جلویی سیلندرجهت هدایت کپسول ، قابل ارائه با شلنگ 5 یا 10 متری
P50GJ

ABC

31-765-35 کپسول پودری بالن بغل 50 کیلویی ، بدنه از جنس کربن استیل ، مجهز به شیراطـمینان ، پر شده با پودر ABC ، دارای شلنگ 5 متری به
همراه نازل تخلیه قابل کنترل ، مجهز به کارتریج گاز نیتروژن N و دستگیره حمل ، چرخ از جنس ولکانایت ، درجه حرارت کاری 20 – تا 60
درجه ، لیبل انگلیسی ، دارای چرخ جلویی سیلندرجهت هدایت کپسول ، قابل ارائه با شلنگ 5 یا 10 متری

موارد استفاده:

انبارها، باند فرودگاه ها، پالایشگاه ها، پتروشیمی

  • پست های مرتبط
  • نظرات
کپسول آتش نشانی جوکل پودری چرخدار تحت فشار ABC-BC
کپسول آتش نشانی جوکل پودری چرخدار تحت فشار ABC-BC
تومان
کپسول آتش نشانی جوکل پودری 6و12 کیلویی بالن داخل با شیر فشاری

Code Type Portable Fire Extinguishers P6HK system34 61-278-35 کپسول 6 کیلویی بالن داخل با پودر ABC و کارتریج داخل CO2، سیلندر از جنس کربن استیل،...

کپسول آتش نشانی جوکل پودری چرخدار تحت فشار ABC-BC
تومان
کپسول آتش نشانی جوکل 2CO2 و 5کیلویی

Code Type Portable Fire Extinguishers K2J 99-164-35 کپسول گاز CO2 دو کیلویی ، بدنه از جنس استیل بدون درز، دارای شیر فشاری از جنس برنز،...

کپسول آتش نشانی جوکل پودری چرخدار تحت فشار ABC-BC
تومان
کپسول آتش نشانی جوکل چرخدار پودری بالن بغل

Code Type Wheeled Extinguishers P75J 75-565-35 کپسول پودری بالن بغل 75 کــیلویی ، بدنه از جـنس کـربن استیل و مـجهز به شــیر اطـمینان پر شده...

کپسول آتش نشانی جوکل پودری چرخدار تحت فشار ABC-BC
تومان
کپسول آتش نشانی جوکل پودری 6و12 کیلویی بالن بغل

Code Type Portable Fire Extinguishers P6JK EXTERNA 61-420-35 کپسول 6 کیلویی بالن بغل با پودر BC و کارتریج CO2 ، دارای شـلنگ تخلیه فــشاربالا و...

کپسول آتش نشانی جوکل پودری چرخدار تحت فشار ABC-BC
تومان
کپسول آتش نشانی جوکل پودری 6و12 کیلویی بالن داخل با مکانیزم ضربه ای

Code Type Portable Fire Extinguishers P6JK43 61-100-35 کپسول 6 کیـلویی بالن داخـل با پودر ABC و کارتریج داخل CO2 ، سیلندراز جنس کربن اسـتیل با...

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

نظر شما