کپسول آتش نشانی جوکل فوم چرخدار تحت فشارو و بالن بغل

کپسول آتش نشانی جوکل فوم چرخدار تحت فشارو و بالن بغل

رتبه بندی:
Code Type Wheeled Extinguishers
S25AJ

Bio

33-565-35 کپسول فوم 25 کیلویی تحت فشار، بدنه از جنس اســتیل کربن با روکش داخـلی Coating جهت جـلوگیری از زنگ زدگی ، پـر شده با فوم
Bio شـرکت Jockel ، درجه حرارت کاری 5 تا 60 درجه ، مجهز به نازل مخصوص جهت تخلیه فوم
S25J

Bio Externa

33-465-35 کپسول فوم 25 کیلویی بالن بغل ، با روکش داخــلی Coating جــهت جلوگیری از زنــگ زدگی ، پـر شده با فـوم Bio شـرکت Jockel ، دارای کارتریج CO ، درجه حرارت کاری 5 تا 60 درجه ، مجهز به نازل مخصوص جهت تخلیه فوم
S50J

Bio Externa

33-265-00 کپسول فوم 50 کیلویی بالن بغل ، با روکش داخــلی Coating جــهت جلوگیری از زنــگ زدگی ، پـر شده با فوم Bio شــرکت Jockel ، دارای کارتریج N ، درجه حرارت کاری 5 تا 60 درجه ، مجهز به نازل مخصوص جهت تخلیه فوم
S50FJ

Bio Externa

33-565-35 کپسول فوم 50 کیلویی بالن بغل ، بدنه از جنس اســتیل کربن با روکـش داخـلی Coating جهت جـلوگیری از زنـگ زدگی ، پـر شده با فـوم Bio شـرکت Jockel ، دارای کارتریج N درجه حـرارت کاری 60 تا 20 – درجـه (Anti Freeze) ، مـجهز به نازل مــخصوص جهت تخلیه فوم

موارد استفاده:

ساختمان های بلند،انبارها ،صنایع ،فرودگاه ها

  • پست های مرتبط
  • نظرات
کپسول آتش نشانی جوکل فوم چرخدار تحت فشارو و بالن بغل
کپسول آتش نشانی جوکل فوم چرخدار تحت فشارو و بالن بغل
تومان
کپسول آتش نشانی جوکل 6و12 کیلویی تحت فشار پودری

موارد استفاده: صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، پارکینگ ها، تعمیرگاه ها، خودروها، صنایع فولاد و آلومینیوم Code Type Portable Fire Extinguishers P6LJKM 60-265-35 کپسول...

کپسول آتش نشانی جوکل فوم چرخدار تحت فشارو و بالن بغل
تومان
کپسول آتش نشانی جوکل چرخدار پودری ، فوم و CO2

Code Wheeled Extinguishers P 250 GJ P 250 J BC P 250 MJ S 250 J کپسول بزرگ چرخدار با مخزن 250 کیلویی ، پر...

کپسول آتش نشانی جوکل فوم چرخدار تحت فشارو و بالن بغل
تومان
کپسول آتش نشانی جوکل 1و2 کیلویی

Code Type Portable Fire Extinguishers PS1JM8 14-501-35 کپسول 1 کیلویی تحت فشار به همراه درپوش پلاستیکی، درجه نشان دهنده فشار و نگهدارنده خودرویی PS2JM13 24-501-35...

کپسول آتش نشانی جوکل فوم چرخدار تحت فشارو و بالن بغل
تومان
کپسول آتش نشانی جوکل پودری 6و12 کیلویی بالن داخل با مکانیزم ضربه ای

Code Type Portable Fire Extinguishers P6JK43 61-100-35 کپسول 6 کیـلویی بالن داخـل با پودر ABC و کارتریج داخل CO2 ، سیلندراز جنس کربن اسـتیل با...

کپسول آتش نشانی جوکل فوم چرخدار تحت فشارو و بالن بغل
تومان
کپسول آتش نشانی جوکل پودری چرخدار تحت فشار ABC-BC

Code Type Wheeled  Extinguishers P25AJ Externa ABC 30-555-35 کپسول پودری بالن بغل 25 کیلویی ، بدنه از جنس کربن استیل ، مجهز به شیراطمینان ،...