کپسول آتش نشانی جوکل فوم چرخدار تحت فشارو و بالن بغل

توضیحات

Code Type Wheeled Extinguishers
S25AJ

Bio

33-565-35 کپسول فوم 25 کیلویی تحت فشار، بدنه از جنس اســتیل کربن با روکش داخـلی Coating جهت جـلوگیری از زنگ زدگی ، پـر شده با فوم
Bio شـرکت Jockel ، درجه حرارت کاری 5 تا 60 درجه ، مجهز به نازل مخصوص جهت تخلیه فوم
S25J

Bio Externa

33-465-35 کپسول فوم 25 کیلویی بالن بغل ، با روکش داخــلی Coating جــهت جلوگیری از زنــگ زدگی ، پـر شده با فـوم Bio شـرکت Jockel ، دارای کارتریج CO ، درجه حرارت کاری 5 تا 60 درجه ، مجهز به نازل مخصوص جهت تخلیه فوم
S50J

Bio Externa

33-265-00 کپسول فوم 50 کیلویی بالن بغل ، با روکش داخــلی Coating جــهت جلوگیری از زنــگ زدگی ، پـر شده با فوم Bio شــرکت Jockel ، دارای کارتریج N ، درجه حرارت کاری 5 تا 60 درجه ، مجهز به نازل مخصوص جهت تخلیه فوم
S50FJ

Bio Externa

33-565-35 کپسول فوم 50 کیلویی بالن بغل ، بدنه از جنس اســتیل کربن با روکـش داخـلی Coating جهت جـلوگیری از زنـگ زدگی ، پـر شده با فـوم Bio شـرکت Jockel ، دارای کارتریج N درجه حـرارت کاری 60 تا 20 – درجـه (Anti Freeze) ، مـجهز به نازل مــخصوص جهت تخلیه فوم

موارد استفاده:

ساختمان های بلند،انبارها ،صنایع ،فرودگاه ها

شما این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید: