سیلندر نجات دو طرف مدل RZ 1-1810 CROSSRAMMER

RZ
- CROSSRAMMER

رتبه بندی:

قدرت بازکنندگی : 36 کیلیو نیوتون

ارتفاع در حالت بسته : 990 میلی متر

ارتفاع پیستون : 820 میلی متر

ارتفاع نهایی : 1810  میلی متر

وزن : 13/5 کیلو گرم

کد سفارش : 1077052

DISTANCE

SINGLE

PUSH-CONTROL

  • پست های مرتبط
  • نظرات
سیلندر نجات دو طرف مدل RZ 1-1810 CROSSRAMMER
سیلندر نجات دو طرف مدل RZ 1-1810 CROSSRAMMER
تومان
سیلندر نجات مدل RZ 2 - 1290

قدرت بازکنندگی : 137 کیلیو نیوتون قدرت کشش : 24/1 کیلو نیوتون ارتفاع در حالت بسته : 750 میلی متر ارتفاع پیستون : 540 میلی...

سیلندر نجات دو طرف مدل RZ 1-1810 CROSSRAMMER
تومان
سیلندر نجات مدل RZ 3 - 1640

قدرت بازکنندگی : 137 کیلیو نیوتون قدرت کشش : 24/1 کیلو نیوتون ارتفاع در حالت بسته : 1100 میلی متر ارتفاع پیستون : 540 میلی...

سیلندر نجات دو طرف مدل RZ 1-1810 CROSSRAMMER
تومان
سیلندر نجات مدل RZ 1 - 850

قدرت بازکنندگی : 137 کیلیو نیوتون قدرت کشش : 24/1 کیلو نیوتون ارتفاع در حالت بسته : 530 میلی متر ارتفاع پیستون : 320 میلی...

سیلندر نجات دو طرف مدل RZ 1-1810 CROSSRAMMER
تومان
سیلندر نجات باطری دار مدل RZ 1-910 E-FORCE2

قدرت بازکنندگی : 111 کیلیو نیوتون ارتفاع در حالت بسته : 540 میلی متر ارتفاع پیستون : 540 میلی متر ارتفاع نهایی : 908  میلی...

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

نظر شما