مرتب سازی بر اساس
نمایش
سیلندر نجات باطری دار مدل RZ 1-910 E-FORCE2
تومان

قدرت بازکنندگی : 111 کیلیو نیوتون ارتفاع در حالت بسته : 540 میلی متر ارتفاع پیستون : 540 میلی متر ارتفاع نهایی : 908  میلی...

سیلندر نجات دو طرف مدل RZ 1-1810 CROSSRAMMER
تومان

قدرت بازکنندگی : 36 کیلیو نیوتون ارتفاع در حالت بسته : 990 میلی متر ارتفاع پیستون : 820 میلی متر ارتفاع نهایی : 1810  میلی...

سیلندر نجات مدل RZ 1 - 850
تومان

قدرت بازکنندگی : 137 کیلیو نیوتون قدرت کشش : 24/1 کیلو نیوتون ارتفاع در حالت بسته : 530 میلی متر ارتفاع پیستون : 320 میلی...

سیلندر نجات مدل RZ 2 - 1290
تومان

قدرت بازکنندگی : 137 کیلیو نیوتون قدرت کشش : 24/1 کیلو نیوتون ارتفاع در حالت بسته : 750 میلی متر ارتفاع پیستون : 540 میلی...

سیلندر نجات مدل RZ 3 - 1640
تومان

قدرت بازکنندگی : 137 کیلیو نیوتون قدرت کشش : 24/1 کیلو نیوتون ارتفاع در حالت بسته : 1100 میلی متر ارتفاع پیستون : 540 میلی...