مرتب سازی بر اساس
نمایش
ابزار کمبی باتری دار RIT-TOOL E-FORCE3
تومان
ابزار کمبی باتری دار مدل SPS 370 MK2 E-FORCE3
تومان

ابزار ترکیبی 4 کاره برش دادن ، باز کردن ، کشیدن ، پرس کردن ابزار نسبتا سبک ولی قدرتمند – قدرت باز کنندگی تا 783...

ابزار کمبی باتری دار مدل SPS 270 MK2 E-FORCE3
تومان

ابزار ترکیبی 5 کاره برش دادن ، باز کردن ، کشیدن ، پرس کردن و بلند کدن به کمک رم جک مکانیکی RZM 740 دارای...

ابزار کمبی باطری دار مدل SPS 360 MK2 E-FORCE
تومان

ابزار ترکیبی 5 کاره برش دادن ، باز کردن ، کشیدن ، پرس کردن و بلند کدن به کمک رم جک مکانیکی RZM 740 دارای...

ابزار کمبی دستی مدل HAND-VARIO SPS 270 H
تومان

ابزا ترکیبی دستی جهت برش و باز کردن اجسام با موتور هیدرولیکی نیرومند قابل حمل در خودرو با حداقل فضای مورد نیاز بخش بالایی شامل...

ابزار کمبی مدل SPS 270 MK2
تومان

ابزار ترکیبی 5 کاره برش دادن ، باز کردن ، کشیدن ، پرس کردن و بلند کدن به کمک رم جک مکانیکی RZM 740 ابزار...

ابزار کمبی مدل SPS 360 MK2
تومان

ابزار ترکیبی 5 کاره برش دادن ، باز کردن ، کشیدن ، پرس کردن و بلند کدن به کمک رم جک مکانیکی RZM 740 ابزار...

ابزار کمبی مدل SPS 370 MK2
تومان

ابزار ترکیبی 4 کاره برش دادن ، باز کردن ، کشیدن ، پرس کردن ابزار نسبتا سبک ولی قدرتمند - قدرت باز کنندگی تا 783...

ابزار کمبی مدل SPS 400 MK2
تومان

ارتفاع باز شوندگی تیغه ها : 425 میلی متر حداکثر قدرت باز شوندگی : 35 kN حداکثر قدرت له کنندگی : 75 kN حداکثر اندازه...