مرتب سازی بر اساس
نمایش
فک مدل SP 35 AS
تومان
Austria
Austria

دارای بازوهای بلند برای کنترل و ثبات بیشتر حداکثر اندازه باز شدن دهانه 600 میلی متر توک های جدید مجهز به گل میخ ها جهت...

فک مدل SP 49
تومان

فک مدل SP 49

تومان

پرکاربردترین فک در کلاس سبک Certified DIN EN 13204, NFPA 1936

فک مدل SP 53 BS
تومان
Austria
Austria

یکی از سبک ترین فک ها در گروه BS مطابق استاندارد EN در دنیا مناسب جهت استفاده در عملیات امداد و نجات خودروها حداکثر اندازه...

فک مدل SP 60
تومان

فک مدل SP 60

تومان

دارای بیشترین اندازه باز شدن دهانه تا 810 میلی متر Certified DIN EN 13204, NFPA 1936

فک مدل SP 80
تومان

فک مدل SP 80

تومان

قوی ترین فک جهت عملیات های دشوار Certified DIN EN 13204, NFPA 1936