کپسول آتش نشانی جوکل 1و2 کیلویی
تومان

Code Type Portable Fire Extinguishers PS1JM8 14-501-35 کپسول 1 کیلویی تحت فشار به همراه درپوش پلاستیکی، درجه نشان دهنده فشار و نگهدارنده خودرویی PS2JM13 24-501-35...

کپسول آتش نشانی جوکل 2CO2 و 5کیلویی
تومان

Code Type Portable Fire Extinguishers K2J 99-164-35 کپسول گاز CO2 دو کیلویی ، بدنه از جنس استیل بدون درز، دارای شیر فشاری از جنس برنز،...

کپسول آتش نشانی جوکل 6و12 کیلویی تحت فشار پودری
تومان

موارد استفاده: صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، پارکینگ ها، تعمیرگاه ها، خودروها، صنایع فولاد و آلومینیوم Code Type Portable Fire Extinguishers P6LJKM 60-265-35 کپسول...

کپسول آتش نشانی جوکل 9 لیتری آب تحت فشار و کارتریج داخل
تومان

Code Type Portable Fire Extinguishers WN9LJM27 90-065-35 کپسول آب تحت فشار 9 لیتری ، سیـلندراز جنس کربن استیل به هـمراه Coating داخلی جهت جلوگیری از...

کپسول آتش نشانی جوکل CO2 چرخدار
تومان

Code Type Wheeled Extinguishers K10J 34-266-35 کپسول 10 کیلویی گاز CO2 ، بدنه از جنس استیل بدون درز ، دارای شیر فلکه ای روی سیلندر...

کپسول آتش نشانی جوکل پودری 6و12 کیلویی بالن بغل
تومان

Code Type Portable Fire Extinguishers P6JK EXTERNA 61-420-35 کپسول 6 کیلویی بالن بغل با پودر BC و کارتریج CO2 ، دارای شـلنگ تخلیه فــشاربالا و...

کپسول آتش نشانی جوکل پودری 6و12 کیلویی بالن داخل با شیر فشاری
تومان

Code Type Portable Fire Extinguishers P6HK system34 61-278-35 کپسول 6 کیلویی بالن داخل با پودر ABC و کارتریج داخل CO2، سیلندر از جنس کربن استیل،...

کپسول آتش نشانی جوکل پودری 6و12 کیلویی بالن داخل با مکانیزم ضربه ای
تومان

Code Type Portable Fire Extinguishers P6JK43 61-100-35 کپسول 6 کیـلویی بالن داخـل با پودر ABC و کارتریج داخل CO2 ، سیلندراز جنس کربن اسـتیل با...

کپسول آتش نشانی جوکل پودری چرخدار تحت فشار ABC
تومان

Code Type Portable Fire Extinguishers P25AJ 30-525-35 کپسول پودری تحت فشار 25 کیلویی ، بدنه از جنس کـربن استیل ، دارای شـیر نیمه اتـوماتیک مدل...

کپسول آتش نشانی جوکل پودری چرخدار تحت فشار ABC-BC
تومان

Code Type Wheeled  Extinguishers P25AJ Externa ABC 30-555-35 کپسول پودری بالن بغل 25 کیلویی ، بدنه از جنس کربن استیل ، مجهز به شیراطمینان ،...

کپسول آتش نشانی جوکل چرخدار پودری ، فوم و CO2
تومان

Code Wheeled Extinguishers P 250 GJ P 250 J BC P 250 MJ S 250 J کپسول بزرگ چرخدار با مخزن 250 کیلویی ، پر...

کپسول آتش نشانی جوکل چرخدار پودری بالن بغل
تومان

Code Type Wheeled Extinguishers P75J 75-565-35 کپسول پودری بالن بغل 75 کــیلویی ، بدنه از جـنس کـربن استیل و مـجهز به شــیر اطـمینان پر شده...

کپسول آتش نشانی جوکل چرخدار و دستی با پودر D
تومان

Code Type Wheeled & Portable Extinguishers P12MJ 71-821-35 کپسول پودری بالن داخل 12 کـیلویی ، بدنه از جنس کربن استیل و مجهز به شیرM74 ضربه...

کپسول آتش نشانی جوکل فوم 9 لیتری تحت فشار و کارتریج داخل
تومان

Code Type Portable Fire Extinguishers S9LJM 99-164-35 کپسول فوم تحت فـشار 9 لــیتری ، بدنه از جـنس کـربن استیل با Coating داخـلی ، شیـر فشاری...

کپسول آتش نشانی جوکل فوم چرخدار تحت فشارو و بالن بغل
تومان

Code Type Wheeled Extinguishers S25AJ Bio 33-565-35 کپسول فوم 25 کیلویی تحت فشار، بدنه از جنس اســتیل کربن با روکش داخـلی Coating جهت جـلوگیری از...