خدمات پس از فروش

کارت عضویت اتاق بازرگانی ایران و اتریش

گواهی عضویت اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی

پروانه کسب از اتحادیه فروشندگان لوازم ایمنی و آتش نشانی

همایش رفتار شناسی شیراز 1398

دومین بازارچه ایمنی پاساژ نگین رازی 1398

همایش جانبی ماهشهر 1398

همایش رفتار شناسی شیراز 1397

آموزش استفاده سرویس و نگهداری ابزار های امداد و نجات وبر 1397

آموزش نحوه استفاده ، سرویس و نگهداری ابزار های هیدرولیکی امداد و نجات وبر رسکیو اتریش برای بیش از 100 نفر از کارشناسان تجهیزات و امدادگران جمعیت هلال احمر کشور در محل مرکز آموزش هلال احمر شهر مشهد توسط کارشناس ارشد شرکت وبر رسکیو اتریش آقای یانیک هلر ( اردیبهشت 1397 )

اولین بازارچه ایمنی پاساژ نگین رازی 1397

آموزش تعمیر تجهیزات هیدرولیک امداد و نجات سازمان امداد و نجات تهران 1396

اهداء یک ست کامل تجهیزات سرویس تست و نگهداری ابزار های امداد و نجات وبر_رسکیو اتریش به همراه آموزش های مرتبط